Åtgärder vid brunnen

Hej!
Förhöjda halter koliforma bakterier har noterats i vårt dricksvatten under sommaren 2018 samt vintern 2019.
Information har gått ut till alla bybor via sms och mail (om du inte fått informationen hör av dig till Hanna, så lägger jag till dig i listan).

Halterna är nu åter låga (tjänliga med anmärkning, vilket innebär att vattnet kan drickas utan problem), men vi kommer ändå att försöka åtgärda problemet genom åtgärder både utanför brunnen, i brunnen och i pumphuset, enligt den handlingsplan som togs fram tillsammans med Vattenreningsgruppen:

  • Täta marken runt brunnen så att ytvatten inte kan rinna ner (ordna lutning, lägg på tät duk som sluter tätt mot brunnen
  • Rengör brunnen – töm, spola ur, tvätt av väggarna (var försiktig med skarvarna), kontrollera införingar genom väggar, töm ur slam på botten, klorera brunnen.
  • Rengör och kontrollera hydroforer – töm, kontrollera invändigt, spola ur och rengör botten, klorera
  • Koppla om hydroforer – de är nu parallellkopplade, vilket gör att vattnet blir stående länge i ena hydroforen, vattenomsättningen blir dålig. Bättre att seriekoppla hydroforerna.
  • Byt ut avloppsledningen som är kopplad till golvbrunnen i pumphuset – här töms hydroforernas vatten och risk finns att ledningen är gammal och dålig och att detta vatten rinner tillbaka ner i brunnen. Led gärna detta vatten till befintlig dränering i åkermarken

Åtgärderna kommer att genomföras när vädret så tillåter, preliminärt i maj. Information kommer att gå ut till byborna innan några åtgärder genomförs i brunnen

Vid frågor kontakta Hanna eller Pärra.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.