Åtgärder vid brunnen

Hej!
Förhöjda halter koliforma bakterier har noterats i vårt dricksvatten under 2018 och 2019.
Information har gått ut till alla bybor via sms och mail (om du inte fått informationen hör av dig till Hanna Almqvist (Forkarby 261), så lägger jag till dig i listan).

Vi kopplade de förhöjda halterna till inträngande ytvatten och tog fram en handlingsplan för att åtgärda detta. De justeringar som genomfördes var:

  • Friläggning av brunnen ned till ca 2 m under markytan, tätning av brunnringar med cement. Ett inkommande, men pluggat dräneringsrör upptäcktes, vilket tätades med cement.
  • Hela brunnen ned till ca 2 m u my tätades utvändigt med flytande gummi
  • Markytan inom ett område av 7x7 m runt brunnen täcktes med kraftig presenningsduk och därefter med jord, så att markytan nu sluttar bort från brunnen
  • Ett område ca 30x30 m stort runt brunnen kommer hädanefter att lämnas obrukat
  • Kopplat om hydroforerna så att de nu är seriekopplade (tidigare parallellkopplade, vilket ledde till att vatten kunde bli stående onödigt länge i den ena hydroforen)
  • Rengjort hydroforerna invändigt
  • Bytt ut brunnslocket

Efter att åtgärderna slutfördes har halterna av mikroorganismer varit tjänliga.

Vid frågor kontakta Hanna eller Pärra.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.