Om byn

Forkarby är en småort i Bälinge socken i Uppsala kommun belägen en mil norr om Uppsala centrum och cirka två kilometer söder om Bälinge. I Forkarby finns det ungefär 50 hushåll, ett par jordbruk och ett tiotal småföretag.

Forkarby är Upplands största historiska by och är alltjämt en levande bymiljö. Byn har med sin täta bebyggelse, ålderdomliga vägnät och långsmala tomter ännu bevarat sitt äldre bebyggelsemönster. Man vet dock inte vad namnet Forkarby betyder.

Det har bott människor i denna trakt sedan marken höjde sig ur havet. Den första kända forkarbybon är en kvinna från stenåldern. Hennes aska finns numera i Upplandsmuséets arkiv.

För länge sedan var Forkarby, näst efter Gamla Uppsala, den största "tätorten" i Uppland. I och runt Forkarby finns runstenar som berättar om en del av människorna i trakten. Det finns gravfält strax utanför byn.

De äldsta skriftliga beläggen är från 1291. En av byborna, Anders i Forkarby, tillhörde den grupp av lagkunniga män som vid denna tid skrev ned Upplandslagen.

Under 1500-talet fanns det 22 gårdar i byn. Det blev så småningom för trångt i byn och genom laga skifte tvingades familjer flytta till marker i närheten.

Under första halvan av 1900-talet fanns i Forkarby en skola, en affär och ett missionshus. I dag är dessa byggnader privatbostäder.

Under 1900-talet utvecklades de byföreningar som finns i dag. Genom att bilda en vattenförening kunde man skaffa en gemensam brunn för alla hushåll i byn.

Vägen mellan Uppsala och Bälinge gick tidigare genom byn. På 1970-talet byggdes en större väg utanför byn och byborna bildade då en vägförening för att kunna ta över och sköta byvägen.

Under Dokument, i menyn till vänster, finns mappen Historia. Den innehåller några nu historiska föreningsdokument. Där finns också utdrag ur några äldre artiklar som berättar om personer och händelser långt tillbaka i tiden.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.