Service

VATTEN
Samtliga fastigheter i byn tar sitt vatten från byns gemensamma brunn. Det är Forkarby by- och vattenförening som sköter om brunnen och ledningarna fram till fastighetsgränserna. Vattenprover tas flera gånger per år. Provsvar hittar du under Dokument i menyn till vänster.
Kontakta någon av de förtroendevalda om du har några frågor.

FIBER
Fibernätet drivs av en förening i grannbyn Börje. Se närmare www.borje.net.

EL
Elnätet ägs av Upplands energi. www.upplandsenergi.se

SOPHÄMTNING och SLAMTÖMNING
Kontakta Uppsala kommun om du har frågor kring dessa tjänster. www.uppsala.se

VÄGARNA
Vägföreningen ansvarar för Byvägen så när som på dess vägbelysning för vilken Uppsala Kommun ansvarar.
Vägen mot Sundbro tillhör Trafikverket. Har du synpunkter på den vägen kan du använda denna länk.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.