Vägföreningen

När "Förbifart Forkarby" byggdes på 1970-talet överlämnade Vägverket den avstyckade vägen genom byn till fastigheterna längs vägen. Den blev därmed en så kallad enskild väg. Genom en lantmäteriförrättning upprättades en vägsamfällighet med vilken det nya ägarskapet reglerades. Därmed bildades Forkarby byväg samfällighetsförening; oftast bara kallad Vägföreningen.

Före överlämnandet byggde Vägverket en anslutningsväg mellan den gamla och den nya vägen. Även den tillhör vägsamfälligheten.

Vägsamfälligheten sköter snöröjning, underhåll och reparationer. Gatubelysningen sköts av Upplands Energi. Om du bor längs med byvägen är du med i Vägsamfälligheten och betalar en årsavgift för skötseln av vägen. Även Forkarby by- och vattenförening och Uppsala kommun ger bidrag till vägen.

Vägföreningen är med i Riksförbundet Enskilda Vägar.

Föreningens ordinarie årsmöte hålls normalt den första onsdagen i mars, i samband med Forkarby by- och vattenförenings årsmöte. Protokoll, stadgar m.m. finns under Dokument i menyn till vänster.

Vilka som för närvarande sitter i styrelsen och har andra uppdrag i föreningen ser du under Våra förtroendevalda.

karta Forkarby byväg

Forkarby byväg är gulmarkerad på bilden.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.