Våra förtroendevalda

Styrelseledamöter och andra förtroendevalda i
Forkarby by- och vattenförening respektive i Vägföreningen

Forkarby by- och vattenförening (2023)

Styrelse

Ordförande: Pär Andersson 070-495 60 29
Sekreterare: Hanna Almqvist 0790-62 04 85 (även hemsideansvarig)
Kassör: Lovisa Dahlén 070-303 84 58
Ledamot: Mikael Jonsson (även vattenprovtagare) 070-655 72 91
Ledamot: Anders Svahn
Suppleant: Roger Perrin
Suppleant: Daniel Tollin

Byålderman

Thomas Qvarnström 070-938 68 00

Vattenverksskötare

Ulf Löfgren

Valberedning

Thomas Mattsson
Catharina Andersson
Magnus Svahn

Revisor

Lars-Olov Wedén
Jessica Svahn
Karin Johansson (Supl.)

Forkarby vägsamfällighet

Styrelse

Orförande: Leif Karlsson
Sekreterare: Johan Sundqvist
Kassör: Maria Andrén
Suppleant: Michael Sund

Valberedning

Pär Andersson
Magnus Svahn

Revisorer

Catharina Andersson
Karin Johansson (Supl.)

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.